Sikringsskap: Dette må du vite

Publisert 24. februar 2022
Elektriker aktiverer sikring i sikringsskap
BLI KJENT MED SIKRINGSSKAPET: Mange vurderer å oppgradere til moderne sikringsskap. I denne artikkelen tar vi for oss de viktigste temaene du bør vite om.

Sikringsskapet er selve hjertet i det elektriske anlegget og har flere funksjoner, blant annet å forhindre brann og skader på elektrisk utstyr.

Det er viktig at sikringsskapet er i god stand til enhver tid, og mange har behov for en oppgradering. Her gir vi deg derfor en innføring i sikringsskap og svar på de viktigste spørsmålene. For hva trenger du egentlig å vite?

Hva er et sikringsskap?

Sikringsskapet er sentralen i det elektriske anlegget. Her kommer strømmen inn og distribueres videre. Skapet gjør at strømmen trygt føres videre ut til det elektriske utstyret, og overvåker det elektriske anlegget for feil for å for hindre brann og skader. I de fleste sikringsskap kan du også lese av eget strømforbruk.

Husk: Kapasiteten i sikringsskapet må samsvare med bruken av strøm du har behov for.

Hva består et sikringsskap av?

Et sikringsskap består av flere deler:

 • Kabinett: består av metall og beskytter alle komponenter på i og rundt sikringsskapet. Det er lurt å plassere sikringsskapet på et lett tilgjengelig sted der dørene er enkle å åpne. Ved oppgradering er det som regel innmaten som fornyes. Kabinettet byttes kun ved behov for plass til flere sikringer.
 • Sikringer: Sikringens hovedoppgave er å unngå overbelastning og varmegang. Alle sikringsskap har en hovedsikring på kurs 1 – som kobler ut all strøm i boligen ved overbelastning av hele det elektriske anlegget.
 • Overspenningsvern: Finnes i alle moderne sikringsskap. Overspenningsvern beskytter mot overspenninger, f.eks. ved lynnedslag og ligner på en sikring inne i skapet. Les mer om overspenningsvern lenger ned på siden.
 • Kursfortegnelse: Er et dokument som beskriver hva kursene går til. I kursfortegnelsen kan du se hvilke sikringer som fordeler strøm til de ulike delene av boligen. Når en ny sikring monteres, skal kursfortegnelsen oppdateres av en autorisert elektriker.
 • Strømmåler: Finnes i de fleste sikringsskap leser av strømforbruket. I 2019 kom AMS-måleren, også kjent som smarte strømmålere og automatiske strømmålere. I borettslag og sameier er ikke alltid strømmåleren montert i sikringsskapet. Da finner du den i et teknisk skap – ofte plassert i et fellesområde. Din strømmåler skal være markert med ditt leilighetsnummer.
 • Det finnes ulike typer sikringer:

  Automatsikringer med jordfeilbryter er den anbefalte og mest moderne sikringen som beskytter mot jordfeil som kan føre til støt eller brann. Denne sikringen kutter strømmen umiddelbart når jordfeil oppstår. Det er krav om å bruke denne typen sikring ved nye installasjoner av sikringsskap.
  Automatsikringer erstattet den gamle skrusikringen på midten av 80-tallet. Automatsikringer kutter strømmen ved overbelastning og kortslutning, men ikke ved jordfeil. I motsetning til skrusikringer, har automatsikringen en bryter som slår ut ved feil, og som vippes opp for å aktivere strøm tilbake til kursen.
  Skrusikringer er en gammel type sikring og et sikkert tegn på at du bør oppgradere sikringsskapet. Disse kan overbelastes, noe ledningsnettet ikke tåler. Det kan føre til varmegang og brann. Skrusikringen krever overbelastning over tid før den kutter strømmen. Når strømmen kuttes på skrusikringer, må sikringen byttes ut.

Hva er tegn på farlige feil i sikringsskapet?

Merker du varme, kobler sikringene ut eller lukter det svidd? Det kan være tegn på varmegang i det elektriske anlegget. Ta kontakt med en elektriker for en sjekk av sikringsskapet ditt.

Hva er reglene for overspenningsvern i sikringsskap?

Overspenningsvern beskytter det elektriske anlegget mot uventede endringer i elektrisk spenning. Det kan for eksempel skyldes feil på anlegget til leverandøren av strøm (e-verket) eller lynnedslag. Det er påbudt med grovvern på alle sikringsskap montert etter 2012. Du kan også bruke et finvern som plugges direkte i stikkontakten,. Dette er en rimelig forsikring som beskytter det elektriske utstyret.

Hva er fordelene med å bytte sikringsskap?

Hovedgrunnen til å bytte til et moderne sikringsskap er økt sikkerhet.

Gamle skrusikringer og automatsikringer kan erstattes med automatsikringer med jordfeilbryter. Disse sikringene beskytter kursene slik at ledninger og stikkontakter ikke blir overbelastet. Samtidig sørger de for at det ikke er farlige jordfeil i anlegget.

Når bør sikringsskapet oppdateres?

Et elektrisk anlegg har normalt en levetid på 30 år. Har du et sikringsskap fra 90-tallet, kan det være lurt å kontakte en elektriker for en sjekk. Mange tror de har et moderne anlegg fordi de har automatsikringer. Det trenger ikke å være tilfellet. Alt kan tilsynelatende se fint ut, samtidig som det utvikles varmegang.

Har du gamle skrusikringer, bør du oppgradere sikringsskapet. Det samme gjelder hvis sikringer gjentatte ganger kobler ut strømmen. Mange oppgraderer sikringsskapet når de skal pusse opp.

Hva koster det å bytte sikringsskap?

Prisen på å bytte eller modernisere sikringsskap bestemmes av ulike faktorer. Prisen avhenger av hvor mange kurssikringer du har og størrelsen på boligen. En pris mellom 8 000 kroner og 25 000 kroner er innenfor normalen.

Hva koster det å flytte sikringsskap?

Prisen på å flytte sikringsskap avhenger av hvor langt skapet skal flyttes og hvor mange kurssikringer det er snakk om. Alle tilførsler som kommer fra sikringsskapet, må skjøtes til ny lokasjon. Samtidig må også hovedstrømkabelen skjøtes.

Hva er lysbuevern?

Ved slitasje og skade på elektriske apparater og kabler, kan det oppstå varmgang som ofte starter med en gnist, også kalt lysbue.

Lysbuer kan for eksempel oppstå i en strømførende ledning hvis den kommer i klem, blir angrepet av skadedyr eller om kabelen blir skadet på andre måter. Det kan føre til brann.

 

Se Eaton sin film som forklarer lysbuer.

Oppdaget skummel brannfare ved kontroll av sikringsskap

– Mange tror at de har et trygt elektrisk anlegg fordi de har automatsikringer, men det er ikke alltid sånn. Eldre automatsikringer beskytter ikke mot jordfeil, sier Sindre Bakkene i Fjell Elektrikeren.

Sikringsskap med automatsikringer kan være så mye som 30 år gamle og ha mye slitasje. Det gjelder mange installasjoner fra 90-tallet.

Høsten 2021 skulle Bakkene øke kapasiteten på et sikringsskap i et borettslag. På utsiden av sikringsskapet så alt bra ut, men da han brukte varmesøkende kamera oppdaget han noe skremmende.

– Kameraet viste en temperatur på nesten 200 grader i enkelte kurser. Disse skal maks nå temperaturer på 40 til 50 grader ved høy belastning. Det er skremmende å se, fordi det viser at alt kan virke greit, selv om det er varmegang.

For å unngå lignende situasjoner, anbefaler Bakkene å gjennomføre en sjekk av det elektriske anlegget hvert femte år.

 

Portrettbilde av elektriker Sindre Bakkene
ADVARER: Sindre Bakkene advarer mot å tro at tilstanden på det elektriske anlegget er godt bare fordi man har automatsikringer.
To Norgeseliten elektrikere som står utenfor en opplyst inngang

Når sjekket du sikringsskapet ditt sist?

Sertifikater